Technika:
Miejsce:Wiedeń
Twórca:Strauss & Co
Tematyka:Portret
Zbiór: