Andrzej i Stanisław Wielowieyscy

P-2850
Technika:
Miejsce:Chełmo
Twórca:
Tematyka:Portret

Dzieci z Chełma