Arkady Sali Polskiej Biblioteki Jagiellońskiej

P-4185