12×18 cm. Jak się zdaje, przefotografowane po wojnie.