Cygańskie muzykantki

P-2670
Technika:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret