Brat (?) Łysiejącego

P-3138
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: