Bronisława – Jadzi

P-925

Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej: 1878-1879.