Bukieciki

P-924
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej: przełom lat 70. i 80. XIX w.