Kategoria: Wilkoszewski Bronisław

Saryusz Bronisław Paweł Wilkoszewski (1847-1901) – fotograf łódzki. Zaczynał w Kielcach u boku Józefa Grodzickiego w 1878. W roku 1888 założył atelier w pasażu Meyera 5 (villa Trianon), czyli przy dzisiejszej ul. Moniuszki. W 1903 przeniósł się do własnego lokalu przy ul. Dzielnej 13. W 1892 rozpoczął fotografowanie budynków miasta, przez co bywa nazywany „łódzkim Canalettem”. Był też śledzony (1894 i 1896) przez policję carską za rozpowszechnianie „rycin patriotycznych” (przefotografowanych grafik?) z napisem: „Polonia. Konstytucja 3 Maja”.