Technika:
Miejsce:Paryż
Twórca:Noyer Armand
Format:Pocztówkowy