Technika:
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

Michałówka 1915 r.
Ukraina
Zygmuś K.[arpiński] i Jurek B.[obowski,
 brat cioteczny od strony ojca]