Czarne rękawiczki

P-2715
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: