Duch w oknie

P-3652
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: