Dzieci z kręgu rodziny Wielowieyskich

P-2823
Technika:
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Grupowe