Dziewczynka z chorobą lub urazem oka

P-3959
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

[pacjentka]
Nr hist[orii choroby] 25123 przyj[ęta] 13 IX 1957
Nervus Pillasus (?)