Fasada Luwru

P-6967
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: