Gmach PASTy

P-451
Technika:
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Zbiór: