Górscy turyści I

P-4436
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

12×17 cm