Hej, tamburino!

P-3502
Technika:
Miejsce:Ołomuniec
Tematyka:Portret