Jasia z koleżanką na Wawelu

P-1227
Technika:
Miejsce:Kraków
Twórca:

W Krakowie z Halą [? – zapewne jest to Maria Nakoniecka z następnego zdjęcia]
1937.
na Wawelu