Joanna z Małachowskich Miłaszewska (?)

P-4733
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Matka Piotra
Miłaszewskiego, Joanna

z domu Małachowska