Julia karmiąca ptactwo domowe

P-1211

Kostkowo 1928 r. Lato

Julia z Modzelewskich Karpińska.