Julia Modzelewska na przyjęciu

P-1112
Technika:
Miejsce:Polska
Twórca: