Justizpalast (Pałac Sprawiedliwości) w Wiedniu

P-4070
Miejsce:Wiedeń
Twórca:Römler Emil
Tematyka:Architektura

Ślady na rewersie wskazują, że była to część leporella.

Pałac został spalony w roku 1927 w czasie rewolty, po czym został odbudowany ze zmienioną fasadą i piętrem nadbudowy, a także pozbawiony narożnych wieżyczek.

Wyd. Roemmler&Jonas, Drezno.