Kapelutek

P-914

Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej: ok. 1876-1877.