Kapelutek

P-914
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej: ok. 1876-1877.