Karpińscy z kuzynostwem

P-1107

6×18 cm

Józef Karpiński z córkami Ireną i Joanną oraz bratankami – Zbyszkiem i Ireną.