Trzy pokolenia Karpińskich i kuzynów

P-1092
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

11,5×16 cm, stare zdjęcie przefotografowane w okresie powojennym.

Karpińscy
Markowska Krysia
ciocia Jadzia Bobowska
w Siedlcach

Od lewej w górnym rzędzie: Zygmunt Karpiński, jego stryj Tadeusz (ur. 1883) z żoną Bronisławą z Parniewskich, z prawej zapewne Krystyna Markowska, kuzynka Zygmunta i Leszka (córka Marii Lucyny z Karpińskich Markowskiej). W dolnym rzędzie najmłodszy syn Tadeusza i Bronisławy, Leszek, dalej zapewne Michalina z Głowackich Karpińska (matka Tadeusza, Józefa, Marii Lucyny i Jadwigi) oraz Jadwiga z Karpińskich Bobowska.

Zdjęcie wykonano zapewne na ganku domu Bobowskich w Siedlcach.