Karpińscy z kuzynostwem

P-1106

6×18 cm

Tatuś, Irka, Jasia i dzie[ci] Stryja – Irka i Zbyszek z Zabuża.
Siedlce, wrzesień 1929 r.

Józef Karpiński z córkami Ireną i Joanną oraz bratankami – Zbyszkiem i Ireną.