Kawalerzysta z Saumur

P-1890
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Być może związany z istniejącą od XVIII w. szkołą kawalerii w Saumur.