Kazimiera Iłłakowiczówna (?)

P-1664
Technika:
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

Zdjęcie przycięte do formatu zbliżonego do CdV: 6×10,5

Być może ta sama osoba, co na sąsiednim zdjęciu, czyli Kazimiera Iłłakowiczówna.