Kibić

P-923

Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej: przełom lat 70. i 80. XIX w.