Kibić

P-921

Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej: ok. 1883-1884.