Kiwerce, dom Stefana Modzelewskiego

P-1218

Kiwerce
mieszkanie Wuja Stefana
Modzelewskiego
dyrektora w Łucku
przed wojną