Klacz Irma pod pałacem w Uhryniu

P-2287
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

8,5×10 cm

Uhryń IX. 1924

Kl[acz] „Irma”
Roman P[otocki? Pałocki?]