Kolega R. Więcławski

P-1198

„Kostkowiankom”
na pamiątkę wspólnie
spędzonych wakacji
w r. 1924.
R. Więcławski
Częstochowa, d. 13/VIII 27 r.

Te „żydy” [‚kleksy’] się nie liczą – to przy zaklejaniu koperty.