Kościół w Końskowoli

P-1727
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Kościół w Końskowoli, przebudowany w dobie baroku przez Tylmana z Gameren (ok. 1670).