Krużganki poklasztorne w Kyllburgu

P-6784
Technika:
Miejsce:Kyllburg
Twórca:Quirin Josef
Tematyka:Architektura

Kościół istniał na tym miejscu od IX wieku, w XIII wieku stał się kolegiatą z klasztorem kanoników. W 1802 roku władze francuskie zsekularyzowały klasztor, który popadł w ruinę, kościół zaś został kościołem parafialnym.

Renowację kościoła przeprowadzono w latach 60. XIX wieku, krużganków – jak widać ze zdjęć pochodzących z 1886 roku – później.