Legitymacja: János Derzsi, Węgierska Fabryka Maszyn Kolejowych

P-7028
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: