Lewe skrzydło Luwru

P-6977
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Widoczne po lewej stronie skrzydło zbudowano na polecenie Napoleona III w latach 1852-1857. W głębi widać pałac Tuileries, a przed nim napoleoński łuk du Carrousel.