Ludwik Kochanowski

P-1005
Technika:
Miejsce:Lublin
Tematyka:Portret

Ludwik Kochanowski (ur. 1862), siostrzeniec Jana Feliksa Karpińskiego.