Łysiejący II

P-3134
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Prawdopodobnie późniejsza odbitka wcześniejszego zdjęcia.