Łysiejący ksiądz

P-2126
Technika:
Miejsce:
Tematyka:Portret