Mały militarysta

P-2661
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: