Młoda kobieta w stroju patriotycznym

P-16
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: