„Młynek miłości” w Karpaczu

P-4011
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: