Na gór szczycie

P-849
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

8×8 cm