Na schodach w Lubczy

P-2767
Technika:
Miejsce:Lubeka
Twórca:

Lubcza 1927 r.
Terenia Siem[ieńska?], z Halszką na ganku.