Zdjęcie z albumu "Osoby podejrzane o działalność komunistyczną lub szpiegowską" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/141#tabSkany s.77

Nr 685 – Wilhelm Hanke, przestępca polityczny

P-5750
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

6×12 cm