Nr 72 – Z czasów carskich

P-5077
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

Zdjęcie z pieczęcią ekspozytury policyjnej z carskim orłem.