Pacjent z nieopisaną chorobą oka I

P-3956
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

[pacjent]
prz[yjęty] 2 V [19]57
wyp[isany] 13 V [19]57
N 11885